BilnummerAlla svenska bilnummer

DBA01L

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer DBA01L först inregisterades år 2019 eller senare.

Den sista siffran i registreringsnumret säger oss att fordonet med bilnummer DBA01L har besiktningsmånaden januari, dvs fordonet ska besiktigas under perioden november-mars. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 april.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: David Bertil Adam Nolla Ett Ludvig.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om DBA01L.