BilnummerAlla svenska bilnummer

DBA02H

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer DBA02H först inregisterades år 2019 eller senare.

Den sista siffran i registreringsnumret säger oss att fordonet med bilnummer DBA02H har besiktningsmånaden februari, dvs fordonet ska besiktigas under perioden december-april. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 maj.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: David Bertil Adam Nolla Tvåa Helge.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om DBA02H.