BilnummerAlla svenska bilnummer

DBA03U

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer DBA03U först inregisterades år 2019 eller senare.

Den sista siffran i registreringsnumret säger oss att fordonet med bilnummer DBA03U har besiktningsmånaden mars, dvs fordonet ska besiktigas under perioden januari-maj. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 juni.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: David Bertil Adam Nolla Trea Urban.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om DBA03U.