BilnummerAlla svenska bilnummer

DBA354

Bilnummer med begynnelsebokstav D började först inregistreras år 1973. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer DBA354 först inregisterades då.

Den sista siffran i registreringsnumret säger oss att fordonet med bilnummer DBA354 har besiktningsmånaden april, dvs fordonet ska besiktigas under perioden februari-juni. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 juli.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: David Bertil Adam Trea Femma Fyra.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om DBA354.