BilnummerAlla svenska bilnummer

DBA380

Bilnummer med begynnelsebokstav D började först inregistreras år 1973. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer DBA380 först inregisterades då.

Den sista siffran i registreringsnumret säger oss att fordonet med bilnummer DBA380 har besiktningsmånaden december, dvs fordonet ska besiktigas under perioden oktober-februari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 mars.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: David Bertil Adam Trea Åtta Nolla.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om DBA380.