BilnummerAlla svenska bilnummer

DBA55Y

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer DBA55Y först inregisterades år 2019 eller senare.

Den sista siffran i registreringsnumret säger oss att fordonet med bilnummer DBA55Y har besiktningsmånaden juli, dvs fordonet ska besiktigas under perioden maj-september. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 oktober.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: David Bertil Adam Femma Femma Yngve.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om DBA55Y.