BilnummerAlla svenska bilnummer

DBA928

Bilnummer med begynnelsebokstav D började först inregistreras år 1973. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer DBA928 först inregisterades då.

Den sista siffran i registreringsnumret säger oss att fordonet med bilnummer DBA928 har besiktningsmånaden oktober, dvs fordonet ska besiktigas under perioden augusti-december. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 januari.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: David Bertil Adam Nia Tvåa Åtta.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om DBA928.