DPS71U

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer DPS71U först inregisterades år 2019 eller senare.

Sista siffran i regnumret är 1 vilket innebär att fordonet med bilnummer DPS71U har besiktningsmånaden januari, dvs fordonet ska besiktigas under perioden november-mars. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 april.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om DPS71U.