BilnummerAlla svenska bilnummer

JCC121

Bilnummer med begynnelsebokstav J började först inregistreras år 1975. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer JCC121 först inregisterades då.

Den sista siffran i registreringsnumret säger oss att fordonet med bilnummer JCC121 har besiktningsmånaden januari, dvs fordonet ska besiktigas under perioden november-mars. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 april.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Johan Cesar Cesar Ett Tvåa Ett.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om JCC121.