KBG02A

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer KBG02A först inregisterades år 2019 eller senare.

Sista siffran i regnumret är 2 vilket innebär att fordonet med bilnummer KBG02A har besiktningsmånaden februari, dvs fordonet ska besiktigas under perioden december-april. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 maj.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om KBG02A.