KGD31L

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer KGD31L först inregisterades år 2019 eller senare.

Sista siffran i regnumret är 1 vilket innebär att fordonet med bilnummer KGD31L har besiktningsmånaden januari, dvs fordonet ska besiktigas under perioden november-mars. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 april.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om KGD31L.