BilnummerAlla svenska bilnummer

LNH348

Bilnummer med begynnelsebokstav L började först inregistreras år 1982. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer LNH348 först inregisterades då.

Den sista siffran i registreringsnumret säger oss att fordonet med bilnummer LNH348 har besiktningsmånaden oktober, dvs fordonet ska besiktigas under perioden augusti-december. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 januari.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Ludvig Niklas Helge Trea Fyra Åtta.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om LNH348.