BilnummerAlla svenska bilnummer

NDW119

Bilnummer med begynnelsebokstav N började först inregistreras år 1987. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer NDW119 först inregisterades då.

Slutsiffran är 9 vilket innebär att fordonet med bilnummer NDW119 har besiktningsmånaden november, dvs fordonet ska besiktigas under perioden september-januari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 februari.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Niklas David Wilhelm Ett Ett Nia.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om NDW119.