BilnummerAlla svenska bilnummer

RSS57R

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer RSS57R först inregisterades år 2019 eller senare.

Den sista siffran i registreringsnumret säger oss att fordonet med bilnummer RSS57R har besiktningsmånaden september, dvs fordonet ska besiktigas under perioden juli-november. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 december.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Rudolf Sigurd Sigurd Femma Sju Rudolf.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om RSS57R.