RWY04L

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer RWY04L först inregisterades år 2019 eller senare.

Sista siffran i regnumret är 4 vilket innebär att fordonet med bilnummer RWY04L har besiktningsmånaden april, dvs fordonet ska besiktigas under perioden februari-juni. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 juli.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om RWY04L.