BilnummerAlla svenska bilnummer

SPR539

Bilnummer med begynnelsebokstav S började först inregistreras år 2000. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer SPR539 först inregisterades då.

Slutsiffran är 9 vilket innebär att fordonet med bilnummer SPR539 har besiktningsmånaden november, dvs fordonet ska besiktigas under perioden september-januari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 februari.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Sigurd Petter Rudolf Femma Trea Nia.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om SPR539.