BilnummerAlla svenska bilnummer

UGG772

Bilnummer med begynnelsebokstav U började först inregistreras år 2003. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer UGG772 först inregisterades då.

Slutsiffran är 2 vilket innebär att fordonet med bilnummer UGG772 har besiktningsmånaden februari, dvs fordonet ska besiktigas under perioden december-april. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 maj.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Urban Gustav Gustav Sju Sju Tvåa.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om UGG772.