BilnummerAlla svenska bilnummer

UMA684

Bilnummer med begynnelsebokstav U började först inregistreras år 2003. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer UMA684 först inregisterades då.

Slutsiffran är 4 vilket innebär att fordonet med bilnummer UMA684 har besiktningsmånaden april, dvs fordonet ska besiktigas under perioden februari-juni. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 juli.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Urban Martin Adam Sexa Åtta Fyra.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om UMA684.