WCP04E

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer WCP04E först inregisterades år 2019 eller senare.

Sista siffran i regnumret är 4 vilket innebär att fordonet med bilnummer WCP04E har besiktningsmånaden april, dvs fordonet ska besiktigas under perioden februari-juni. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 juli.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om WCP04E.