BilnummerAlla svenska bilnummer

WEZ134

Bilnummer med begynnelsebokstav W började först inregistreras år 2004. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer WEZ134 först inregisterades då.

Den sista siffran i registreringsnumret säger oss att fordonet med bilnummer WEZ134 har besiktningsmånaden april, dvs fordonet ska besiktigas under perioden februari-juni. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 juli.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Wilhelm Erik Zäta Ett Trea Fyra.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om WEZ134.