BilnummerAlla svenska bilnummer

XDY614

Bilnummer med begynnelsebokstav X började först inregistreras år 2005. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer XDY614 först inregisterades då.

Slutsiffran är 4 vilket innebär att fordonet med bilnummer XDY614 har besiktningsmånaden april, dvs fordonet ska besiktigas under perioden februari-juni. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 juli.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Xerxes David Yngve Sexa Ett Fyra.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om XDY614.