BilnummerAlla svenska bilnummer

YGZ240

Bilnummer med begynnelsebokstav Y började först inregistreras år 2015. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer YGZ240 först inregisterades då.

Slutsiffran är 0 vilket innebär att fordonet med bilnummer YGZ240 har besiktningsmånaden december, dvs fordonet ska besiktigas under perioden oktober-februari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 mars.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Yngve Gustav Zäta Tvåa Fyra Nolla.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om YGZ240.