BilnummerAlla svenska bilnummer

YUD008

Bilnummer med begynnelsebokstav Y började först inregistreras år 2015. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer YUD008 först inregisterades då.

Slutsiffran är 8 vilket innebär att fordonet med bilnummer YUD008 har besiktningsmånaden oktober, dvs fordonet ska besiktigas under perioden augusti-december. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 januari.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Yngve Urban David Nolla Nolla Åtta.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om YUD008.