YZE89S

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer YZE89S först inregisterades år 2019 eller senare.

Sista siffran i regnumret är 9 vilket innebär att fordonet med bilnummer YZE89S har besiktningsmånaden november, dvs fordonet ska besiktigas under perioden september-januari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 februari.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om YZE89S.