BilnummerAlla svenska bilnummer

ZFE468

Bilnummer med begynnelsebokstav Z började först inregistreras år 2017. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer ZFE468 först inregisterades då.

Slutsiffran är 8 vilket innebär att fordonet med bilnummer ZFE468 har besiktningsmånaden oktober, dvs fordonet ska besiktigas under perioden augusti-december. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 januari.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Zäta Filip Erik Fyra Sexa Åtta.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om ZFE468.