ZGD02M

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer ZGD02M först inregisterades år 2019 eller senare.

Sista siffran i regnumret är 2 vilket innebär att fordonet med bilnummer ZGD02M har besiktningsmånaden februari, dvs fordonet ska besiktigas under perioden december-april. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 maj.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om ZGD02M.