ZKR09Z

Bilnumrets sista tecken är en bokstav. Det betyder att fordonet med registreringsnummer ZKR09Z först inregisterades år 2019 eller senare.

Sista siffran i regnumret är 9 vilket innebär att fordonet med bilnummer ZKR09Z har besiktningsmånaden november, dvs fordonet ska besiktigas under perioden september-januari. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 februari.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om ZKR09Z.