BilnummerAlla svenska bilnummer

ZOP074

Bilnummer med begynnelsebokstav Z började först inregistreras år 2017. Registreringsnumren återanvänds, så det är inte säkert att det fordon som nu har regnummer ZOP074 först inregisterades då.

Slutsiffran är 4 vilket innebär att fordonet med bilnummer ZOP074 har besiktningsmånaden april, dvs fordonet ska besiktigas under perioden februari-juni. Om fordonet inte besiktas inom besiktningsperioden får det körförbud från och med den 1 juli.

För att bokstavera detta bilnummer med det svenska bokstaveringsalfabetet anger man: Zäta Olof Petter Nolla Sju Fyra.

Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram detaljerade uppgifter om ZOP074.